Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų