Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas