Projekto indėlis dėl didesnio politikos, planavimo ir valdymo integravimo į darnią plėtrą