Išsaugotų ir/arba saugomų objektų skaičius

Projekto metu išsaugotų ir/arba saugomų objektų skaičius.