Prieinamų visuomenei objektų skaičius

Po projekto įgyvendinimo prieinamų visuomenei objektų skaičius.