Aukštojo mokslo įstaigos, gavusios naudos iš projekto

Vietinių aukštojo mokslo įstaigų skaičius, gavusios naudos iš projekto.