R&D ir ICT programų įdiegimas regionuose

Pagal projektą R&D ir ICT programų įdiegimų skaičius regionuose.