Įmonės patikimumas

Ar įmonė pajėgi atlikti siūlomas paslaugas, turimais savo finansiniais ištekliais