Susiformavusi rajono aplinka

Susiformavusi rajono socialinė ekomominė infrastruktūra yra susijusi su darbo vietomis, socialinėmis ir švietimo paslaugomis, verslo plėtra, susisiekimo patogumu ir pan.