Dujos

Šis kriterijus parodo gamtinių dujų įvedimo į sklypą galimybę.