Ar pareiškėjas yra tinkamas projektui įgyvendinti?

Projektui įgyvendinti ir jo tęstinumui užtikrinti yra pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Darbuotojai turi panašių projektų administravimo ir įgyvendinimo patirties.