Ar tinkami organizaciniai ištekliai ir struktūra?

Reikia išnagrinėti pareiškėjo išteklius ir kompetenciją, nustatant, ar jis geba valdyti projektą. Reikia patikrinti, ar valdymo struktūra aiški, ar aiškiai paskirstytos pareigos ir atsakomybė. Ar institucijos pajėgumas, pavyzdžiui, ar už projekto valdymą ir įgyvendinimą atsakingas organas turi reikiamų darbuotojų, patirties ir praktinių žinių, norint užtikrinti efektyvų projekto įgyvendinimą.