Ar viešinimo planas tinkamas tokiai veiklai?

Reikia išnagrinėti paraiškoje pristatytą viešinimo planą ir patikrinti, ar jis atitinka finansinių mechanizmų tikslą ir siekius.