Ar pagrįstas projektas?

Bendrąją projekto informaciją ir jos pagrindimą turi patvirtinti vienas arba keli nepriklausomi šaltiniai: vietos arba nacionaliniai organai ir pan.