Ar bendrasis projekto siekis yra aktualus?

Reikia išnagrinėti bendro siekio aktualumą: kaip bendrasis siekis atitinka tam sektoriui skirtus valstybės paramos gavėjos nacionalinius strateginius planus ir kiek yra svarbus projekto potencialus įnašas į bendrąjį siekį.