Ar projekto paskirtis atitinka pareiškėjo nurodytus poreikius?

Apibrėžtą projekto paskirtį reikia palyginti su poreikiais, kuriuos pareiškėjas nurodė bendrojoje projekto informacijoje ir pagrindime. Kiek siūlomas projektas atitinka šiuos poreikius.