Kaip projekto paskirtis prisideda prie šalies arba regioninių perspektyvų?

Paskirtį reikia nagrinėti iš vietos regioninės ir nacionalinės perspektyvos. Svarbu susidaryti nuomonę, kaip projektas prisideda prie problemos arba problemiško klausimo sprendimo platesniame kontekste.