Ar tinkamas ES teisės aktų laikymosi tikrinimas?

ES teisės aktų tikrinimas (verifikavimas) yra tinkamas.