2009 m.

 

Modernizavimo darbų sudėtis:
- šilumos punkto bei karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ir rekonstravimas;
- balansinių ventilių stovams įrengimas;
- vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
- vamzdynų, šildymo prietaisų keitimas;
- individualios šilumos apskaitos ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
- langų keitimas;
- lauko durų keitimas;
- langų hermetizavimas;
- stogo šiltinimas;
- lodžijų įstiklinimas pagal vieną projektą;
- fasadinių sienų šiltinimas;
- cokolio šiltinimas.