Kauno tiltai

Atvėjų analizė: bendrovė "Kauno Tiltai", Lithuania

1. Apie bendrovę

„Kauno tiltai" yra didžiausia transporto infrastruktūros statybos bendrovė Baltijos šalyse. Bendrovė specializuojasi kelių, tiltų, tunelių, geležinkelių, oro uostų, vandens uostų infrastruktūros statyboje. Nuo savo veiklos pradžios 1949 metų bendrovė pastatė daugiau kaip 100 tiltų ir viadukų, nutiesė ir rekonstravo daugelį kelių visoje Lietuvoje. Iš viso įmonėje dirba virš 1000 darbuotojų. „Kauno tiltų" įmonių grupę sudaro trys Lietuvoje veikiančios dukterinės kelių tiesimo įmonės bei Balstogėje įsikūrusi kelių tiesimo grupė. 


Vertybės

PROFESIONALUMAS

Aukštas kompetencijos lygis, siekis tobulėti, ieškoti naujų idėjų bei sprendimo būdų, nuolatinis žinių siekimas ir dalijimasis naujausia informacija.

BENDRADARBIAVIMAS

Siekis didelių bendrų tikslų ir rezultatų dirbant komandoje. Tai pagarba sau ir kitiems, tarpusavio supratimas ir pagalba, tolerancija, atvira nuomonių įvairovė ir konstruktyvus konfliktų sprendimas. Glaudus darbas, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus siekius ir maksimaliai tenkinti klientų poreikius.

ATSAKOMYBĖ

Patikimumas ir susitarimų laikymasis, kokybiškas pradėtų darbų užbaigimas.

SĄŽININGUMAS

Tiesa ir atvirumas - organizacijos bendravimo standartas. Tai  organizacijos ir darbuotojo abipusis lojalumas, taip pat lojalumas bendriems tikslams ir siekiams.

 

1.1. Vadovybė

 „Kauno tiltų“ generalinis direktorius Mindaugas Aniulis.

2. Kokybė

AB "Kauno tiltai" - susisiekimo infrastruktūros statybos projektus įgyvendinanti įmonė, siekianti užtikrinti aukštą atliekamų darbų kokybę, naudojant naujausias technologijas, laiku vykdyti užsakovų reikalavimus, gamyboje mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius, gerinti aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos veiksmingumą.

Šių tikslų mes siekiame:

  •      Dirbdami pagal kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulindami bei gerindami rezultatyvumą.
  •     Gerbdami užsakovo nuomonę ir siekdami išsiaiškinti jų keliamus reikalavimus.
  •     Siekdami dalykinio ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su tiekėjais, subrangovais ir konkurentais.
  •     Taikydami naujas medžiagas, technologijas ir kolegų patirtį.
  •     Suprasdami ir analizuodami aplinkai daromą poveikį, vykdydami taršos prevenciją.
  •     Skatindami, kad kiekvienas darbuotojas kokybiškai ir laiku atliktų darbus, sąmoningai įsitrauktų į taršos prevencijos veiklą, rūpintųsi saugia savo darbo aplinka, gilintų žinias ir būtų aktyvus veiklos gerinimo dalyvis kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos srityse.
  •     Įsipareigodami laikytis mūsų veiklai taikomų kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos įstatymų bei kitų reikalavimų.
  •     Atvirai ir dalykiškai informuodami visuomenę ir suinteresuotas žinybas apie mūsų kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos politiką.

Mūsų bendrovė yra atvira visuomenei ir ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims, ji žinoma ir suprantama visiems darbuotojams bei kitiems asmenims, dirbantiems bendrovei bei jos vardu.

„Kauno tiltai“ turi modernią laboratoriją, kurioje atliekami kelių dangos projektavimo ir bandymų darbai. Laboratorijos tyrimų išvados pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje.

2000 m. birželio mėn. Lietuvos Nacionalinis Akreditacijos Biuras išdavė „Akreditavimo pažymėjimą”, liudijantį, kad „Kauno tiltų“ laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir yra akredituota atlikti kelių dangos bandymus bei atrinkti šiems bandymams reikalingus mėginius.