Skulptoriaus V. Grybo memorialinis muziejus

Pasinaudojant palankia strategine ir geografine padėtimi, taip pat Jurbarko rajono kultūros ir gamtos ištekliais, yra tikslinga investuoti į V.Grybo memorialinio muziejaus plėtrą, šitaip plėtojant Jurbarko turtą, ir pritaikant šį muziejų kultūros ir visuomenės poreikiams. Vinco Grybo memorialinio muziejaus pritaikymas kultūros ir visuomeniniams poreikiams prisidėtų prie kultūrinio turizmo naujų produktų kūrimo ir neformalaus visuomenės lavinimo meno srityje, o tai užtikrintų tinkamą šio kultūros paveldo objekto naudojimą bei skatintų kultūros lygio augimą Jurbarko rajone, didintų jo patrauklumą turizmui, sudarytų sąlygas plėtoti turizmo paslaugas.