Antanavo koplyčia

Medinė Antanavo koplyčia – unikalaus kultūros paveldo objektas, atspindintis liaudišką sakralinę statybą Lietuvoje. Konservavimo ir restauravimo darbus inicijavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos bei Kazlų Rūdos savivaldybė. Atanavo koplyčia – vienas iš trijų tokio tipo objektų, išlikusių Lietuvoje. Didžioji medinė šešiakampė koplyčia buvo pastatyta XVIII a. pabaigoje Atanavo dvaro teritorijoje kaip dvaro koplyčia ir giminės palaidojimo vieta. Atanavo koplyčia nuo pastatymo iki šių dienų perstatinėjama nebuvo, išskyrus XIX a. viduryje vykdytą vidaus pertvarką. Išlikusi ikonografinė medžiaga suteikia galimybę atstatyti šį išskirtinį kultūros paveldo objektą.  Projekto tikslas – atstatyti koplyčią ir pritaikyti visuomenės poreikiams.