Vaikų globos namai Molėtuose

Molėtų vaikų globos namai pastatyti 1962 m. ir nuo to laiko praktiškai nebuvo renovuoti, išskyrus pakeistus langus ir rekonstruotą šildymo sistemą. Apskrityje visos panašios įstaigos renovuotos išskyrus Molėtų vaikų globos namus. Šiuose namuose gyvena daugiausiai globotinių, o pastato būklė yra pati prasčiausia. Kadangi pastatą renovuoti jau nebetikslinga, buvo nuspręsta statyti naujus namus – Molėtų rajono vaikų savarankiško gyvenimo namus. Naujai ikurti namai užtikrintų bendrųjų vaiko globos tikslų įgyvendinimą: būtų sukurtos jaukios ir į namų aplinką panašios sąlygos, tinkamos sąlygos tiek socialiniams, tiek savarankiškumo įgūdžiams ugdyti bei socialinėms paslaugoms teikti.