UAB "Būsterta"

Įmonės tikslas – teikti efektyvias paslaugas nekilnojamo turto sferoje, siekti jog su klientais ir partneriais sietų ilgalaikiai bendradarbiavimo ryšiai, maksimaliai patenkinant klientų lūkesčius.