Lyginamosios vertės taktika

Pirkėjas informuoja pardavėją, kad kaina, kurios jis nori, yra aukštesnė už kelių neseniai parduotų panašių namų ir kitų jo matytų namų, iš kurių vienu ar dviem jis buvo susidomėjęs, kainą. Pirkėjas taip pat gali teigti tikįs, jog jo pasiūlyta pirkimo kaina yra tinkama ir atitinka kitų panašių namų kainas. Jokiu būdu negalima leisti agentui nustatyti, kur yra tie namai. Galima tik užsiminti, kad užrašų knygutėje visa informacija laikoma ir kad jis (pirkėjas) gerai suvokia, už ką mokės savo pinigus.