Lietuva

Vakarų Europos palūkanų maržossvyruoja apie 1 procentą, o Lietuva skolinasi už didesnes nei 10 procentų palūkanas. Kitaip tariant, kuo tau blogiau, tuo nenoriau kiti tiesia tau pagalbos ranką… (Chomentauskas, 2009).

Augantis Lietuvos BVP ir asmeninės pajamos nuo 2001 m. iki 2008 m. turėjo teigiamą poveikį investicijoms į infrastruktūrą ir privačią statybos veiklą

 

Atlyginimų statyboje didėjimas augant statybos apimtims ir mažėjimas krizės laikotarpiu (Eurostatas ir Building 2010a)

Lyginant su Vakarų Europos šalimis (5 pav.) – Lietuvos būsto įperkamumo indeksas beveik visuomet buvo pats žemiausias, tik 2001–2004 m., pagerėjus kreditavimo sąlygoms ir dar nepradėjus smarkiai augti būsto kainoms, jis peržengė 100-o ribą. 2005 m. būsto kainoms pradėjus augti, įperkamumo indeksas pradėjo kristi, 2007 m. jis sudarė tik 63 ir buvo pats žemiausias iš visų 8 lyginamų valstybių. Tačiau 2008 m. būsto kainoms pradėjus kristi, o pajamoms vis dar kylant, būsto įperkamumo indeksas pakilo. 2009 m. kovo mėn. šio indekso reikšmė buvo lygi 75,9. Nepaisant mažėjančių pajamų ir prastėjančių paskolų sąlygų, tikėtina, kad dėl krintančių būsto kainų artimiausiais metais būsto įperkamumo indeksas Lietuvoje ir toliau augs.