Ispanija

Investicijų į Lietuvą kilmė daro poveikį šalies politikai, verslo veiklos etikai, technologijų inovatyvumo lygiui, šalies plėtros perspektyvoms. Pavyzdžiui, Ispanijos valdžia daugelį metų nuosekliai ir aktyviai kovoja su rusiškojo šešėlinio kapitalo investicijomis į nekilnojamąjį turtą. Jau konfiskuota daugiau nei trys milijardai eurų. Ispanai galvoja, kad tokios investicijos į nekilnojamąjį turtą Ispanijai duoda daugiau žalos nei naudos.

Ispanijos numatytos priemonės statybos sektoriui atgaivinti:

  • Infrastruktūros projektai;
  • Dotacijos statybos sektoriui (bendra investicija ekonomikai gaivinti – 11 mlrd. eurų).