Užsakovo primestas neįprastai įtemptas darbų vykdymo grafikas