Nuolatinis užsakovo kišimasis ir inicijuojami projekto pakeitimai