Rangovo turima įranga, medžiagų ir darbo jėgos resursai