Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai, naudojami antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose