Lietuvos statybos įmonių daugiakriterinė analizė


Šiai analizei atlikti pasirinktos 3 Lietuvos statybos įmonės: UAB "Irdaiva", UAB "Ortitas", UAB "Struktūra". Visos jos užsiima panasia veikla - statybos darbais. Kiekviena jų detaliai aprašyta, kokius darbus atlieka, kokias paslaugas teikia, panagrinėti keli bendrovių jau užbaigti projektai. Sudaryta daugiakriterinės analizės pradinių duomenų (kriterijų) lentelė, kurioje įvertinta kiekvina įmonė, aprašyti kriterijai.