Rekomendacinė biometrinė streso valdymo sistema


Rekomendacinė biometrinė streso valdymo sistema gali padėti valdyti esamą stresinę situaciją ir sumažinti ateitis  stresą racionaliau tenkinant poreikius ateityje. Pirmiausia sistema padeda jos vartotojui, užpildžius streso valdymo klausimyną, nustatyti streso lygį esamu laiku, ir  gauti sukauptus sistemoje patarimus, paremtus  geriausia pasauline praktika, kurie skirti sumažinti dabartinį streso lygį. COPRAS metodas yra naudojamas šiam tikslui.