Vilos parko ir statinių rekonstrukcija bei Pakruojo dvaro rekonstrukcija įmonės požiūriu (autorė L.Kelpšienė)


.--