Skaičiavimo laikas: 0,715505s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
HidrostatybaKauno tiltai
Savęs pažinimas, savo vidinių būsenų žinojimas, pageidavimai, ištekliai ir intuicija+Points0,0150,006
AVG MIN
0,009
AVG MIN
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Points0,0050,0022
AVG MIN
0,0028
AVG MIN
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Points0,020,0055
AVG MIN
0,0145
AVG MIN
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Points0,0150,0104
AVG MIN
0,0046
AVG MIN
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Points0,0180,006
AVG MIN
0,012
AVG MIN
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Points0,0220,0063
AVG MIN
0,0157
AVG MIN
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Points0,0180,012
AVG MIN
0,006
AVG MIN
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Points0,0180,0147
AVG MIN
0,0033
AVG MIN
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Points0,0190,0054
AVG MIN
0,0136
AVG MIN
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Points0,0150,0064
AVG MIN
0,0086
AVG MIN
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Points0,0170,0089
AVG MIN
0,0081
AVG MIN
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Points0,0110,005
AVG MIN
0,006
AVG MIN
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Points0,0140,0102
AVG MIN
0,0038
AVG MIN
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Points0,0160,0107
AVG MIN
0,0053
AVG MIN
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Points0,0170,0113
AVG MIN
0,0057
AVG MIN
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Points0,0110,0016
AVG MIN
0,0094
AVG MIN
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Points0,0190,0063
AVG MIN
0,0127
AVG MIN
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Points0,0090,0045
AVG MIN
0,0045
AVG MIN
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Points0,0150,0043
AVG MIN
0,0107
AVG MIN
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Points0,0120,006
AVG MIN
0,006
AVG MIN
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Points0,0150,005
AVG MIN
0,01
AVG MIN
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Points0,0130,0087
AVG MIN
0,0043
AVG MIN
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Points0,0020,0008
AVG MIN
0,0012
AVG MIN
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Points0,0170,0139
AVG MIN
0,0031
AVG MIN
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Points0,0150,0027
AVG MIN
0,0123
AVG MIN
Laiko valdymas kompetencijos+Points0,0110,009
AVG MIN
0,002
AVG MIN
Kainos valdymo kompetencijos+Points0,0150,006
AVG MIN
0,009
AVG MIN
Kokybės valdymo kompetencijos+Points0,0130,0083
AVG MIN
0,0047
AVG MIN
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Points0,0150,0043
AVG MIN
0,0107
AVG MIN
Bendravimo valdymo kompetencijos+Points0,0120,0024
AVG MIN
0,0096
AVG MIN
Rizikos valdymo kompetencijos+Points0,0140,0014
AVG MIN
0,0126
AVG MIN
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Points0,0190,0048
AVG MIN
0,0142
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,19630,2527
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,01470,0033
Alternatyvos reikšmingumas0,19960,2674
Alternatyvos prioritetiškumas2

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)74,64%100%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)