Skaičiavimo laikas: 0,3014384s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Anara"UAB "Būsterta"UAB "Komisela"
Informacijos pateikimas-Points0,0210,0067
AVG MIN
0,0065
AVG MIN
0,0078
AVG MIN
Infomacijos paieška įmonės sistemoje-Points0,2380,1294
AVG MIN
0,0014
AVG MIN
0,1072
AVG MIN
Informacijos apie nekilnojamąjį turtą detalumas-Points0,2450,0842
AVG MIN
0,081
AVG MIN
0,0798
AVG MIN
Pasiūlymų kiekis+Points0,25440,0015
AVG MIN
0,1403
AVG MIN
0,1126
AVG MIN
Pasiūlymų įvairovė pagal kainą+Points0,21460,0735
AVG MIN
0,0709
AVG MIN
0,0702
AVG MIN
Pasiūlymų įvairovė pagal objekto vietovę+Points0,10760,0006
AVG MIN
0,0571
AVG MIN
0,0499
AVG MIN
Pasiūlymų įvairovė pagal nekilnojamo turto amžių+Points0,7170,2604
AVG MIN
0,2359
AVG MIN
0,2207
AVG MIN
Įmonės patikimumas-Points0,3670,209
AVG MIN
0,1559
AVG MIN
0,0021
AVG MIN
Siūlomos paslaugos+Points0,7030,2338
AVG MIN
0,2343
AVG MIN
0,235
AVG MIN
Atliekamų paslaugų greitis+Points0,0610,0199
AVG MIN
0,021
AVG MIN
0,0201
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,58970,75950,7085
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,42930,24480,1969
Alternatyvos reikšmingumas0,76621,06911,0934
Alternatyvos prioritetiškumas32

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)70,08%97,78%100%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)