Skaičiavimo laikas: 0,167548s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Aplinkos infrastruktūros vertinimas+Paskaičiuotas reikšmingumas0,640,2554
AVG MIN
0,2066
AVG MIN
0,178
AVG MIN
Dislokacijos vertinimas-Paskaičiuotas reikšmingumas0,360,1603
AVG MIN
0,1124
AVG MIN
0,0873
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,25540,20660,178
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,16030,11240,0873
Alternatyvos reikšmingumas0,33990,32710,3331
Alternatyvos prioritetiškumas

1

32
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%96,23%98,01%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)