Skaičiavimo laikas: 0,604705s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB „Megrame medis“UAB „Rūdupis“UAB „Alseka“
Mechaninis atsparumas+Points0,010,0033
AVG MIN
0,0037
AVG MIN
0,003
AVG MIN
Kaina-EUR0,150,0479
AVG MIN
0,0634
AVG MIN
0,0387
AVG MIN
Šilumos laidumas+Liamda0,150,05
AVG MIN
0,04
AVG MIN
0,06
AVG MIN
Medžiagos+Points0,020,0067
AVG MIN
0,0075
AVG MIN
0,0058
AVG MIN
Kokybės, vadybos ir kt. sertifikatai+Points0,080,0276
AVG MIN
0,0276
AVG MIN
0,0248
AVG MIN
Šiluminė varža+Points0,10,0346
AVG MIN
0,0385
AVG MIN
0,0269
AVG MIN
Suteikiamos garantijos+Points0,10,05
AVG MIN
0,0125
AVG MIN
0,0375
AVG MIN
Eksploatacinis laikotarpis+Points0,130,0396
AVG MIN
0,0565
AVG MIN
0,0339
AVG MIN
Stiklų skaičius+Points0,080,024
AVG MIN
0,036
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Mediena+Points0,090,03
AVG MIN
0,03
AVG MIN
0,03
AVG MIN
Technologijos+Points0,090,0284
AVG MIN
0,0426
AVG MIN
0,0189
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,29420,29490,2608
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,04790,06340,0387
Alternatyvos reikšmingumas0,34430,33280,3228
Alternatyvos prioritetiškumas

1

23
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%96,65%93,76%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)