Skaičiavimo laikas: 0,5360047s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0,080,0327
AVG MIN
0,0255
AVG MIN
0,0218
AVG MIN
IT komunikacijų buvimas+Balai0,120,04
AVG MIN
0,045
AVG MIN
0,035
AVG MIN
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0,090,0313
AVG MIN
0,0352
AVG MIN
0,0235
AVG MIN
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0,270,1013
AVG MIN
0,09
AVG MIN
0,0788
AVG MIN
Galimybės keisti patalpų parametrus+Balai0,050,025
AVG MIN
0,0156
AVG MIN
0,0094
AVG MIN
Pastato apsauga+Balai0,150,05
AVG MIN
0,0571
AVG MIN
0,0429
AVG MIN
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0,20,0667
AVG MIN
0,0762
AVG MIN
0,0571
AVG MIN
Pastato užimtumo procentas+Balai0,040,0109
AVG MIN
0,0127
AVG MIN
0,0164
AVG MIN
Min-Balai0,0010,0004
AVG MIN
0,0003
AVG MIN
0,0003
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,35790,35730,2849
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,00040,00030,0003
Alternatyvos reikšmingumas0,35820,35770,2853
Alternatyvos prioritetiškumas

1

23
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%99,86%79,64%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)