Skaičiavimo laikas: 0,2622531s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Techninis lygis+Paskaičiuotas reikšmingumas0,240,0979
AVG MIN
0,0756
AVG MIN
0,0665
AVG MIN
Atmosfera+Paskaičiuotas reikšmingumas0,330,1027
AVG MIN
0,1056
AVG MIN
0,1217
AVG MIN
Galimybės+Paskaičiuotas reikšmingumas0,430,1539
AVG MIN
0,1536
AVG MIN
0,1225
AVG MIN
Min-Balai0,0010,0003
AVG MIN
0,0003
AVG MIN
0,0003
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,35450,33480,3107
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,00030,00030,0003
Alternatyvos reikšmingumas0,35480,33510,311
Alternatyvos prioritetiškumas

1

23
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%94,45%87,66%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)