Skaičiavimo laikas: 0,09956s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Šlaitinis stogasPlokščias stogas
Kaina-Lt0,70,3111
AVG MIN
0,3889
AVG MIN
Dangos storis+Lt0,20,08
AVG MIN
0,12
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,080,12
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,31110,3889
Alternatyvos reikšmingumas0,46890,4311
Alternatyvos prioritetiškumas

1

2
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%91,94%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)