Skaičiavimo laikas: 2,1114045s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
"Magura"-Onbashieva namo kaip Vassil Levski nacionalinio muziejaus dalies rekonstrukcija KarloveŠiuolaikinio meno muziejaus "Sofija Arsenal " atidarymasShumen tvirtovės restauravimas ir konservavimas
Pareiškėjo tinkamumas įgyvendinti projektą+Points0,2620,0499
AVG MIN
0,0499
AVG MIN
0,0499
AVG MIN
0,0499
AVG MIN
0,0624
AVG MIN
Projekto partnerių tinkamumas+Points100771,9286
AVG MIN
287,7143
AVG MIN
287,7143
AVG MIN
71,9286
AVG MIN
287,7143
AVG MIN
Organizacinių išteklių/struktūros tinkamumas+Points0,5920,1184
AVG MIN
0,1184
AVG MIN
0,1184
AVG MIN
0,1184
AVG MIN
0,1184
AVG MIN
Viešojo plano operacijų adekvatumas+Points453104,5385
AVG MIN
104,5385
AVG MIN
104,5385
AVG MIN
34,8462
AVG MIN
104,5385
AVG MIN
Projekto pagrindimas+Points0,1110,0247
AVG MIN
0,0185
AVG MIN
0,0247
AVG MIN
0,0247
AVG MIN
0,0185
AVG MIN
Viešas susitarimas apie projektą+Points20440,8
AVG MIN
40,8
AVG MIN
40,8
AVG MIN
40,8
AVG MIN
40,8
AVG MIN
Viešas susitarimas apie projektą+Points20438,8571
AVG MIN
38,8571
AVG MIN
38,8571
AVG MIN
38,8571
AVG MIN
48,5714
AVG MIN
Pagrindinio projekto tikslo aktualumas+Points1538323,7895
AVG MIN
323,7895
AVG MIN
323,7895
AVG MIN
323,7895
AVG MIN
242,8421
AVG MIN
Nustatyti tikslai pagal projekto pareiškėjo poreikius+Points732133,0909
AVG MIN
166,3636
AVG MIN
133,0909
AVG MIN
133,0909
AVG MIN
166,3636
AVG MIN
Tikslo indėlis nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu+Points3418804,2353
AVG MIN
804,2353
AVG MIN
603,1765
AVG MIN
603,1765
AVG MIN
603,1765
AVG MIN
Projekto novatoriškumas+Points2301541,4118
AVG MIN
541,4118
AVG MIN
406,0588
AVG MIN
406,0588
AVG MIN
406,0588
AVG MIN
ES įstatymų laikymasis+Points419104,75
AVG MIN
78,5625
AVG MIN
78,5625
AVG MIN
78,5625
AVG MIN
78,5625
AVG MIN
ES įstatymų įgyvendinimas+Points27563,4615
AVG MIN
63,4615
AVG MIN
21,1538
AVG MIN
63,4615
AVG MIN
63,4615
AVG MIN
Siūlomų sprendimų efektyvumas, lyginant su alternatyviais sprendimais ir esamomis problemomis+Points3559762,6429
AVG MIN
762,6429
AVG MIN
762,6429
AVG MIN
762,6429
AVG MIN
508,4286
AVG MIN
Technologijos pasirinkimas iš geriausios turimos technikos+Points1614322,8
AVG MIN
322,8
AVG MIN
322,8
AVG MIN
322,8
AVG MIN
322,8
AVG MIN
Darbo grafiko aiškumas ir pagrįstumas+Points567106,3125
AVG MIN
106,3125
AVG MIN
106,3125
AVG MIN
141,75
AVG MIN
106,3125
AVG MIN
Projekto krypčių padalijomo į atskiras veiklas tinkamumas+Points255,8824
AVG MIN
5,8824
AVG MIN
1,4706
AVG MIN
5,8824
AVG MIN
5,8824
AVG MIN
Siūlomų rodiklių tinkamumas+Points34631,4545
AVG MIN
125,8182
AVG MIN
125,8182
AVG MIN
31,4545
AVG MIN
31,4545
AVG MIN
Siūlomų rodiklių tinkamumas+Points34657,6667
AVG MIN
76,8889
AVG MIN
76,8889
AVG MIN
76,8889
AVG MIN
57,6667
AVG MIN
Gebėjimų stiprinimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra+Points2635554,7368
AVG MIN
554,7368
AVG MIN
554,7368
AVG MIN
554,7368
AVG MIN
416,0526
AVG MIN
Ekspoatavimas ir priežiūra+Points1029216,6316
AVG MIN
216,6316
AVG MIN
216,6316
AVG MIN
216,6316
AVG MIN
162,4737
AVG MIN
Ekspoatavimas ir priežiūra+Points1029216,6316
AVG MIN
216,6316
AVG MIN
216,6316
AVG MIN
216,6316
AVG MIN
162,4737
AVG MIN
Valdymo rizikos kontrolė+Points722152
AVG MIN
152
AVG MIN
152
AVG MIN
152
AVG MIN
114
AVG MIN
Techninės rizikos kontrolė+Points1297273,0526
AVG MIN
273,0526
AVG MIN
273,0526
AVG MIN
273,0526
AVG MIN
204,7895
AVG MIN
Finansinės rizikos kontrolė+Points2308407,2941
AVG MIN
543,0588
AVG MIN
543,0588
AVG MIN
407,2941
AVG MIN
407,2941
AVG MIN
Teisinės rizikos kontrolė+Points34995,1818
AVG MIN
95,1818
AVG MIN
31,7273
AVG MIN
31,7273
AVG MIN
95,1818
AVG MIN
Rizikos valdymo ir kontrolės tinkamumas+Points5325887,5
AVG MIN
1183,3333
AVG MIN
1183,3333
AVG MIN
1183,3333
AVG MIN
887,5
AVG MIN
Biudžeto pagrįstumas+Points774145,125
AVG MIN
145,125
AVG MIN
193,5
AVG MIN
145,125
AVG MIN
145,125
AVG MIN
Įplaukų generavimas ir papildoma nauda+Points498,6471
AVG MIN
11,5294
AVG MIN
11,5294
AVG MIN
8,6471
AVG MIN
8,6471
AVG MIN
Bendro finansavimo galimybė+Points2078366,7059
AVG MIN
366,7059
AVG MIN
488,9412
AVG MIN
488,9412
AVG MIN
366,7059
AVG MIN
Pareiškėjo bet kokio įnašo kontrolė +Points27548,5294
AVG MIN
48,5294
AVG MIN
48,5294
AVG MIN
80,8824
AVG MIN
48,5294
AVG MIN
Projekto ekonominis efektyvumas+Points4488792
AVG MIN
792
AVG MIN
792
AVG MIN
1320
AVG MIN
792
AVG MIN
Ekonominis laikotarpis ir finansavimas po projekto užbaigimo+Points1895334,4118
AVG MIN
334,4118
AVG MIN
334,4118
AVG MIN
557,3529
AVG MIN
334,4118
AVG MIN
Nuolatinių toksinių teršalų emisijos mažinimas arba prevencija+Points48597
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
Gamtos išteklių atkūrimas+Points48597
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
Gamtos išteklių atkūrimas+Points48597
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
Iškastinio kuro mažinimas+Points48585,5882
AVG MIN
85,5882
AVG MIN
114,1176
AVG MIN
114,1176
AVG MIN
85,5882
AVG MIN
Iškastinio kuro mažinimas+Points48597
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
97
AVG MIN
Įtrauktų į projektą žaliųjų pirkimų tikslai+Points501105,4737
AVG MIN
105,4737
AVG MIN
105,4737
AVG MIN
79,1053
AVG MIN
105,4737
AVG MIN
Ekosistemos apsaugos stiprinimo finansinės priemonės+Points1065236,6667
AVG MIN
236,6667
AVG MIN
177,5
AVG MIN
177,5
AVG MIN
236,6667
AVG MIN
Visų ekosistemos poveikių išlaidų svarstymas+Points1065250,5882
AVG MIN
187,9412
AVG MIN
187,9412
AVG MIN
187,9412
AVG MIN
250,5882
AVG MIN
Visų projekto finansinių mechanizmų darnumas+Points1956391,2
AVG MIN
391,2
AVG MIN
391,2
AVG MIN
391,2
AVG MIN
391,2
AVG MIN
Visuomenės supratimo padidėjimas apie darnią plėtrą ir teigiamą įtaką piliečių darniam elgesiui+Points31956,2941
AVG MIN
75,0588
AVG MIN
56,2941
AVG MIN
75,0588
AVG MIN
56,2941
AVG MIN
Projekto indėlis dėl didesnio politikos, planavimo ir valdymo integravimo į darnią plėtrą +Points1605321
AVG MIN
321
AVG MIN
321
AVG MIN
321
AVG MIN
321
AVG MIN
Teigiamas poveikis visuomenės gerovei+Points819163,8
AVG MIN
163,8
AVG MIN
163,8
AVG MIN
163,8
AVG MIN
163,8
AVG MIN
Indėlis į skurdo mažinimą+Points53838,4286
AVG MIN
153,7143
AVG MIN
153,7143
AVG MIN
38,4286
AVG MIN
153,7143
AVG MIN
Moterų dalyvavimo skatinimas įgyvendinant projektą+Points1048
AVG MIN
24
AVG MIN
32
AVG MIN
8
AVG MIN
32
AVG MIN
Indelis į geresnį visuomenės informavimą ir/ar padidintą suprantamumą+Points1359,6429
AVG MIN
38,5714
AVG MIN
38,5714
AVG MIN
9,6429
AVG MIN
38,5714
AVG MIN
Pilietinės visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese gerinimas+Points18318,3
AVG MIN
18,3
AVG MIN
73,2
AVG MIN
18,3
AVG MIN
54,9
AVG MIN
Iniciatyvus požiūris, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir kovojant su ja+Points25423,6306
AVG MIN
27,7473
AVG MIN
21,2329
AVG MIN
156,7895
AVG MIN
24,5997
AVG MIN
Partnerystės įnašas į projekto kokybę ar sėkmę+Points57611171,7288
AVG MIN
1171,7288
AVG MIN
1171,7288
AVG MIN
1074,0847
AVG MIN
1171,7288
AVG MIN
Geri darbo santykiai tarp patrnerių +Points1248178,2857
AVG MIN
222,8571
AVG MIN
267,4286
AVG MIN
356,5714
AVG MIN
222,8571
AVG MIN
Potencialas plėtoti partnerystę už projekto kooperacijos ribų+Points25238,1618
AVG MIN
22,9015
AVG MIN
22,2452
AVG MIN
125,4445
AVG MIN
43,247
AVG MIN
Kitos dvišalių santykių formos (ne partnerystė)+Points471105,2407
AVG MIN
64,1012
AVG MIN
62,4747
AVG MIN
172,2121
AVG MIN
66,9714
AVG MIN
Projekto biudžetas-EUR2181302,259
AVG MIN
39,3944
AVG MIN
25,1882
AVG MIN
1562,2759
AVG MIN
251,8825
AVG MIN
Projekto trukmė-Months874179,6432
AVG MIN
179,6432
AVG MIN
210,7813
AVG MIN
209,5837
AVG MIN
94,3486
AVG MIN
Darbuotojai, dalyvaujantys projekto valdyme+Number46814,1818
AVG MIN
14,1818
AVG MIN
14,1818
AVG MIN
411,2727
AVG MIN
14,1818
AVG MIN
Statybos ir restauravimo darbų bendra kaina-EUR124899,84
AVG MIN
249,6
AVG MIN
249,6
AVG MIN
399,36
AVG MIN
249,6
AVG MIN
Vidutinės rekonstrukcijos išlaidos-EUR/m262459,4286
AVG MIN
148,5714
AVG MIN
148,5714
AVG MIN
237,7143
AVG MIN
29,7143
AVG MIN
Naujai išvystytų infrastruktūrų plotai+m2160617,6206
AVG MIN
11,7471
AVG MIN
14,6838
AVG MIN
234,9413
AVG MIN
1327,0072
AVG MIN
Lankytojų skaičiaus didėjimas po projekto įgyvendinimo+Number29136,375
AVG MIN
72,75
AVG MIN
36,375
AVG MIN
109,125
AVG MIN
36,375
AVG MIN
Kultūros paveldo visuomenei atidarytų lankytinų vietų skaičius+Number20,4
AVG MIN
0,4
AVG MIN
0,4
AVG MIN
0,4
AVG MIN
0,4
AVG MIN
Išsaugotų ir/arba saugomų objektų skaičius+Number1637327,4
AVG MIN
327,4
AVG MIN
327,4
AVG MIN
327,4
AVG MIN
327,4
AVG MIN
Prieinamų visuomenei objektų skaičius+Number19138,2
AVG MIN
38,2
AVG MIN
38,2
AVG MIN
38,2
AVG MIN
38,2
AVG MIN
Vaikų skaičius, kurie gavo naudos iš projekto+Number13827,6
AVG MIN
27,6
AVG MIN
27,6
AVG MIN
27,6
AVG MIN
27,6
AVG MIN
Aukštojo mokslo įstaigos, gavusios naudos iš projekto+Number13827,6
AVG MIN
27,6
AVG MIN
27,6
AVG MIN
27,6
AVG MIN
27,6
AVG MIN
R&D ir ICT programų įdiegimas regionuose+Number40480,8
AVG MIN
80,8
AVG MIN
80,8
AVG MIN
80,8
AVG MIN
80,8
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis12172,470313082,522912789,114913887,074812906,7824
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis641,1708617,209634,14092408,9339625,5454
Alternatyvos reikšmingumas13307,448914261,564613936,675514189,164914070,1114
Alternatyvos prioritetiškumas5

1

423
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)93,31%100%97,72%99,49%98,66%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)