Skaičiavimo laikas: 0,5113305s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "BRK statyba"UAB "Dii"UAB "Statybos inžinerinis valdymas"
Įmonės dydis+Balai0,010,0035
AVG MIN
0,0027
AVG MIN
0,0038
AVG MIN
Patirtis+Balai0,090,0321
AVG MIN
0,0257
AVG MIN
0,0321
AVG MIN
Partnerių skaičius+Vienetai0,020,0044
AVG MIN
0,0044
AVG MIN
0,0111
AVG MIN
Technologijos+Balai0,080,0246
AVG MIN
0,0277
AVG MIN
0,0277
AVG MIN
Teikiamų paslaugų asortimentas+Balai0,080,0277
AVG MIN
0,0215
AVG MIN
0,0308
AVG MIN
Aptarnavimas+Balai0,140,0467
AVG MIN
0,0415
AVG MIN
0,0519
AVG MIN
Kokybės, vadybos ir kiti sertifikatai+Balai0,20,0583
AVG MIN
0,0667
AVG MIN
0,075
AVG MIN
Atliktų darbų skaičius+Balai0,090,036
AVG MIN
0,0216
AVG MIN
0,0324
AVG MIN
Rekomendacijos ir klientų atsiliepimai+Balai0,090,0245
AVG MIN
0,0245
AVG MIN
0,0409
AVG MIN
Darbuotojų kvalifikacija+Balai0,10,036
AVG MIN
0,028
AVG MIN
0,036
AVG MIN
Suteikiamos garantijos-Balai0,10,0294
AVG MIN
0,0294
AVG MIN
0,0412
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,29380,26430,3417
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,02940,02940,0412
Alternatyvos reikšmingumas0,33070,30120,368
Alternatyvos prioritetiškumas23

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)89,85%81,84%100%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)