Skaičiavimo laikas: 0,3656633s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
HochtiefSkanskaYit
Darbuotojų skaičius+tūkst. žm.157,3396
AVG MIN
5,1523
AVG MIN
2,5081
AVG MIN
Apyvarta+Mln. Eur.200,6944
AVG MIN
15,0417
AVG MIN
4,2639
AVG MIN
Veiklos pelnas+Mln. Eur.2514,1204
AVG MIN
8,8616
AVG MIN
2,0181
AVG MIN
Pelnas vienai akcijai+Mln. Eur.257,5069
AVG MIN
7,5069
AVG MIN
9,9862
AVG MIN
Užsakymų atsilikimas-Mln. Eur.3524,5518
AVG MIN
8,8086
AVG MIN
1,6396
AVG MIN
Apyvarta tenkanti vienam darbuotojui+tūkst. Eur.4530,2388
AVG MIN
9,3288
AVG MIN
5,4324
AVG MIN
Pelnas tenkantis vienam darbuotojui+Eur.450,4758
AVG MIN
42,5346
AVG MIN
1,9897
AVG MIN
Apyvartos ir pelno santykio procentas-%4519,1531
AVG MIN
14,3358
AVG MIN
11,5112
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis60,375988,425926,1984
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis43,704923,144413,1508
Alternatyvos reikšmingumas73,2548112,745968,9997
Alternatyvos prioritetiškumas2

1

3
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)64,97%100%61,2%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)