Skaičiavimo laikas: 0,6666173s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB „MERKO STATYBA“UAB „Eikos statyba“UAB „CONSTRUCTUS“UAB „MKE statyba“
Įmonės dydis+Balai0,010,0036
AVG MIN
0,0036
AVG MIN
0,0011
AVG MIN
0,0018
AVG MIN
Kreditingumo rizika+Balai0,090,03
AVG MIN
0,03
AVG MIN
0,0043
AVG MIN
0,0257
AVG MIN
Darbuotojų skaičius+Vnt.0,10,027
AVG MIN
0,0713
AVG MIN
0
AVG MIN
0,0017
AVG MIN
Soc. draudimo skola-(Lt)0,10
AVG MIN
0
AVG MIN
0,0978
AVG MIN
0,0022
AVG MIN
Kokybės vadyba+Balai0,10,0429
AVG MIN
0,0381
AVG MIN
0,019
AVG MIN
0
AVG MIN
Internetinio puslapio išsamumas+Balai0,040,0144
AVG MIN
0,0128
AVG MIN
0
AVG MIN
0,0128
AVG MIN
Avarinės situacijos-Vnt.0,090
AVG MIN
0
AVG MIN
0,09
AVG MIN
0
AVG MIN
Kaina už 1 m2-(Lt)0,20,0567
AVG MIN
0,0522
AVG MIN
0,0478
AVG MIN
0,0433
AVG MIN
Įmonės veiklos trukmė+Metai0,10,0328
AVG MIN
0,0299
AVG MIN
0,0269
AVG MIN
0,0104
AVG MIN
Darbų įvertinimas+Balai0,080,032
AVG MIN
0,0256
AVG MIN
0,016
AVG MIN
0,0064
AVG MIN
Tarptautiškumas+Balai0,090,0391
AVG MIN
0,0313
AVG MIN
0,0157
AVG MIN
0,0039
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,22180,24260,0830,0627
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,05670,05220,23560,0455
Alternatyvos reikšmingumas0,3310,36120,10930,1987
Alternatyvos prioritetiškumas2

1

43
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)91,64%100%30,25%55,02%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)