Skaičiavimo laikas: 1,0042846s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Wind energy (plus trad. electricity sources)Geothermal (plus trad. electricity sources)Photovoltaics (plus trad. electricity sources)Biomass (plus trad. electricity sources)Solar, wind (plus trad. electricity sources)Biomass, solar (plus trad. electricity sources)
Investicijos (180 kv.m.)-Lt0,1070,0178
AVG MIN
0,0258
AVG MIN
0,0139
AVG MIN
0,0119
AVG MIN
0,0198
AVG MIN
0,0178
AVG MIN
1 kv.m. šildymo savikaina (per mėn.)-Lt0,2150,04
AVG MIN
0,035
AVG MIN
0,0425
AVG MIN
0,0312
AVG MIN
0,0375
AVG MIN
0,0288
AVG MIN
Atsipirkimo laikas-metai0,0430,0072
AVG MIN
0,0086
AVG MIN
0,0072
AVG MIN
0,0048
AVG MIN
0,0076
AVG MIN
0,0076
AVG MIN
Atsinaujin. išteklių dalis sistemoje+Balai0,0220,0039
AVG MIN
0,0031
AVG MIN
0,0024
AVG MIN
0,0031
AVG MIN
0,0047
AVG MIN
0,0047
AVG MIN
Atitikimas gamtinėms sąlygoms+Balai0,0970,0158
AVG MIN
0,0142
AVG MIN
0,0118
AVG MIN
0,0205
AVG MIN
0,0158
AVG MIN
0,0189
AVG MIN
Panaudotų elementų/kuro atliekų utilizavimas-Balai0,0640,0075
AVG MIN
0,0075
AVG MIN
0,0132
AVG MIN
0,0094
AVG MIN
0,0132
AVG MIN
0,0132
AVG MIN
Sistemos ilgaamžiškumas+metai0,0750,0122
AVG MIN
0,0122
AVG MIN
0,0098
AVG MIN
0,0163
AVG MIN
0,0122
AVG MIN
0,0122
AVG MIN
Avaringumas-Balai0,1290,0275
AVG MIN
0,0211
AVG MIN
0,0127
AVG MIN
0,0169
AVG MIN
0,0254
AVG MIN
0,0254
AVG MIN
Inovatyvumas+Balai0,0110,0019
AVG MIN
0,0021
AVG MIN
0,0016
AVG MIN
0,0014
AVG MIN
0,0021
AVG MIN
0,0019
AVG MIN
Priimtinumas aplinkosauginiu aspektu-Balai0,0330,006
AVG MIN
0,0045
AVG MIN
0,0055
AVG MIN
0,0055
AVG MIN
0,006
AVG MIN
0,0055
AVG MIN
Priimtinumas socialiniu aspektu+Balai0,0540,0087
AVG MIN
0,0096
AVG MIN
0,0087
AVG MIN
0,0105
AVG MIN
0,0078
AVG MIN
0,0087
AVG MIN
Konfortiškumas+Balai0,150,0243
AVG MIN
0,0297
AVG MIN
0,027
AVG MIN
0,0216
AVG MIN
0,023
AVG MIN
0,0243
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,06680,07090,06130,07340,06560,0707
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,1060,10250,0950,07970,10950,0983
Alternatyvos reikšmingumas0,15740,16450,16230,19380,15330,1684
Alternatyvos prioritetiškumas534

1

62
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)81,18%84,89%83,75%100%79,07%86,85%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)