Skaičiavimo laikas: 0,3660213s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0,60,1945
AVG MIN
0,2645
AVG MIN
0,141
AVG MIN
Garantijos laikas+Months0,080,0267
AVG MIN
0,0267
AVG MIN
0,0267
AVG MIN
Baterijos veikimo trukmė+Months0,090,0409
AVG MIN
0,0245
AVG MIN
0,0245
AVG MIN
Saugumo rėžimas, 1-5 lygiai +Interval0,10,0333
AVG MIN
0,0333
AVG MIN
0,0333
AVG MIN
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+h0,050
AVG MIN
0,025
AVG MIN
0,025
AVG MIN
Patikimumas+Category0,080,0267
AVG MIN
0,0267
AVG MIN
0,0267
AVG MIN
Baterijų skaičius-pcs.0,030,0033
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
Ilgis+mm0,010,0067
AVG MIN
0,0017
AVG MIN
0,0017
AVG MIN
Ilgis+mm0,010,0038
AVG MIN
0,0031
AVG MIN
0,0031
AVG MIN
Plotis-mm0,020,0016
AVG MIN
0,0092
AVG MIN
0,0092
AVG MIN
Aukštis+mm0,040,0033
AVG MIN
0,0033
AVG MIN
0,0333
AVG MIN
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0,060,0197
AVG MIN
0,0262
AVG MIN
0,0141
AVG MIN
Priežiūros kokybė+Points0,310,0961
AVG MIN
0,1354
AVG MIN
0,0785
AVG MIN
Patikimumas+Points0,290,0967
AVG MIN
0,0967
AVG MIN
0,0967
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,35390,40260,3636
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,19940,2870,1635
Alternatyvos reikšmingumas0,57690,55750,6356
Alternatyvos prioritetiškumas23

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)90,77%87,72%100%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)