Skaičiavimo laikas: 0,1773509s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Project NOAHDREAMKAMANAVA Project
Efficiency-points93,375
AVG MIN
3
AVG MIN
2,625
AVG MIN
Social Acceptance-points103,0769
AVG MIN
3,8462
AVG MIN
3,0769
AVG MIN
Sustainability-points82,963
AVG MIN
2,963
AVG MIN
2,0741
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis000
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis9,41499,80927,776
Alternatyvos reikšmingumas8,51598,173510,3107
Alternatyvos prioritetiškumas23

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)82,59%79,27%100%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)