Skaičiavimo laikas: 0,1931614s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Pastatas iš keraminių blokeliųPastatas iš silikatinių blokelių
Kaina-Lt/m30,340,1959
AVG MIN
0,1441
AVG MIN
Tankis-kg/m30,040,0151
AVG MIN
0,0249
AVG MIN
Vandens įmirkis, pagal LST 1428.18:1997-%0,030,0154
AVG MIN
0,0146
AVG MIN
Drėgmės įgėris-%0,030,0167
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
Tūrio pastovumas+balai31,5
AVG MIN
1,5
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1,51,5
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,24310,1969
Alternatyvos reikšmingumas1,69691,7431
Alternatyvos prioritetiškumas2

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)97,35%100%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)