Skaičiavimo laikas: 1,0491403s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Mainstreaming climate change in school curriculumPromotion through print mediaPromotion through non-print mediaHousehold private practicesGreen market/businessesGovernment supportInternational cooperationInvestment into research and technology on climate change
Urgency+points3,670,4588
AVG MIN
0,2549
AVG MIN
0,4588
AVG MIN
0,5097
AVG MIN
0,5097
AVG MIN
0,5097
AVG MIN
0,5097
AVG MIN
0,4588
AVG MIN
Institutional Feasibility+points6,830,7732
AVG MIN
0,9021
AVG MIN
1,1598
AVG MIN
0,7732
AVG MIN
0,6443
AVG MIN
0,9021
AVG MIN
0,7732
AVG MIN
0,9021
AVG MIN
Consistency+points6,331,1627
AVG MIN
0,6459
AVG MIN
0,5167
AVG MIN
0,6459
AVG MIN
0,3876
AVG MIN
1,2918
AVG MIN
0,6459
AVG MIN
1,0335
AVG MIN
Efficiency+points7,330,733
AVG MIN
0,5864
AVG MIN
1,1728
AVG MIN
1,0262
AVG MIN
1,0262
AVG MIN
0,733
AVG MIN
0,733
AVG MIN
1,3194
AVG MIN
Low Cost-points71,1667
AVG MIN
0,875
AVG MIN
1,1667
AVG MIN
1,0208
AVG MIN
0,5833
AVG MIN
0,875
AVG MIN
0,7292
AVG MIN
0,5833
AVG MIN
Age and Gender Sensitivity-points40,5283
AVG MIN
0,5283
AVG MIN
0,7547
AVG MIN
0,3019
AVG MIN
0,5283
AVG MIN
0,5283
AVG MIN
0,3774
AVG MIN
0,4528
AVG MIN
Equity based on Economic Status-points4,330,4085
AVG MIN
0,5719
AVG MIN
0,5719
AVG MIN
0,6536
AVG MIN
0,6536
AVG MIN
0,5719
AVG MIN
0,4902
AVG MIN
0,4085
AVG MIN
Equity based on Geographic Location-points5,330,5922
AVG MIN
0,7896
AVG MIN
0,3948
AVG MIN
0,7896
AVG MIN
0,7896
AVG MIN
0,8883
AVG MIN
0,4935
AVG MIN
0,5922
AVG MIN
Ethical and Religious Acceptability+points50,7937
AVG MIN
0,5556
AVG MIN
0,5556
AVG MIN
0,5556
AVG MIN
0,7143
AVG MIN
0,5556
AVG MIN
0,6349
AVG MIN
0,6349
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis3,92142,94493,86373,51063,28213,99223,29674,3487
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis2,69572,76482,88812,76592,55482,86352,09032,0368
Alternatyvos reikšmingumas6,35415,31686,13435,88155,84896,28236,43397,5683
Alternatyvos prioritetiškumas3856742

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)83,96%70,25%81,05%77,71%77,28%83,01%85,01%100%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)